e-İrsaliye

e-İrsaliye Nedir ?

e-İrsaliye, kağıt ortamdaki “Sevk İrsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. Ticari hayatımızda “Sevk İrsaliyesi” ve “Taşıma İrsaliyesi” en yaygın kullanılan irsaliye türleridir. Şahıs ve sermaye şirketleri e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapabilir.

Daha Güvenli Veri

e-İrsaliyelerinizi dijital ortama taşıyın, kayıtlarınızın güvenliğini sağlayın.

Kolay Entegrasyon

e-Arşiv uygulaması, işletmelerde kullanılmakta olan diğer yazılımlar, ERP sistemleri ve işletmenin genel iş süreçlerine kolayca entegre edilebiliyor.

Kolay Ulaşım

Dijital ortamda oluşturduğunuz e-İrsaliyelerinize tek tıkla ulaşın operasyonel verimliliğinizi arttırın.

Yasal Uyumluluk

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin.

Maliyet Tasarrufu

Kağıt, baskı, arşivleme, iş gücü ve dağıtım maliyetlerinde tasarruf sağlayın.

Çevre Dostu

Kağıt kullanımını ortadan kaldıran e-İrsaliye ile her yıl yüzbinlerce ağacı kurtarın

e-İrsaliye Uygulaması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

e-İrsaliye uygulaması nedir?
e-İrsaliye, kağıt ortamında hazırlanan sevk irsaliyesi ile aynı hukuki niteliklere sahip olan, dijital irsaliye belgesidir.
Kimler e-İrsaliye kullanabilir?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan taslak tebliğ uyarınca, e-fatura uygulamasına dahil olan işletmelerin 1 Temmuz 2019 itibarıyla e-irsaliye uygulamasına geçmesi zorunludur. Bu zorunluluğun dışında kalan işletmeler de 487 Sıra Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklanan usul ve esaslara uygun şekilde, e-İrsaliye düzenleme ve iletmeye yönelik başvuru ve hazırlıklarını tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına dahil olabilir.
e-İrsaliye uygulaması için Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvuru yapılması gerekiyor mu?
Özel entegratör bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-İrsaliye uygulamasından yararlanacak olan mükelleflerin doğrudan Logo Özel Entegratöre başvurularını iletmeleri yeterli olacaktır. Ayrıca Başkanlığa başvuruda yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Logo Özel Entegratör mükellef adına Başkanlığa e-İrsaliye hesap açma işlemi gönderecektir.
Malın Alıcı tarafından taşınması/taşıttırılması durumunda e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir mi?
Evet, sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekir. e-İrsaliye düzenleyen ve alan aynı taraf olabilir.
İrsaliye yanıtı, iade işlemi için düzenlenmesi gereken irsaliyenin yerine kullanılabilir mi?
Hayır. e-İrsaliye yanıtı, iade işlemi için düzenlenecek olan sevk e-irsaliyenin yerine geçmiyor. e-İrsaliye yanıtı sadece malların teslim alındığının veya hasarlı/eksik malların belirtilmesi için kullanılacak olan elektronik belgedir. Hasarlı/fazla/kabul edilmeyen ürünlerin satıcısına geri gönderimi için yeni sevk e-irsaliyesi düzenlenmelidir.
e-İrsaliye uygulamasına gönüllü olarak dahil olunduğunda e-fatura uygulamasına da dahil olmak zorunlu mu?
Evet, e-irsaliye uygulamasına gönüllü olarak dahil olunsa bile, öncelikle e-fatura uygulamasına geçiş zorunludur.
Taşıma irsaliyesi e-irsaliye kapsamında olacak mı?
Hayır olmayacak. Sadece “sevk irsaliye” belgesi e-irsaliye kapsamına dahil edilmiştir. Sevk irsaliyesi: Malın alıcıya teslim edilmek üzere taşınması ve taşıttırılması halinde düzenlenir. Taşıma irsaliyesi: Malın alıcıya teslim edilmek üzere ücret karşılığında taşıttırılması halinde, düzenlenir.
e-İrsaliye geçişi sonrasında irsaliyeli fatura düzenlenemeyecek mi?
e-İrsaliye uygulamasına geçiş sonrasında 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kâğıt çıktısının irsaliye yerine geçen belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün olacaktır.
Sadece hizmet üreten ve hizmet satan firmalar da e-irsaliyeye uygulamasına geçmeli mi?
e-İrsaliye Uygulaması GİB’nın yayımlamış olduğu taslak tebliğ kapsamında 1/7/2019 tarihi ile zorunlu bir uygulama olacaktır. Mükellefler, an itibari ile uygulamadan faydalanabilirler. e-irsaliye düzenlemiyor olsanız bile, size gelen e-irsaliye belgelerini alabilmeniz için e-irsaliye uygulamasına isteğe bağlı dahil olabilirsiniz.
Logo ERP üzerinden irsaliyeye düzenlenecek olan tarafın e-irsaliye uygulamasına dahil olup olmadığı kontrol edilebilecek mi?
Mükellef sorgulama işlemleri e-faturayla aynı şekilde e-irsaliye için de yapılabilecektir.
Yabancı firmalara düzenlenen irsaliyeler e-irsaliye kapsamında olacak mı?
Yurt dışındaki yabancı firmalara düzenlenen ihracat faturalarına istinaden kullanılan irsaliyeler kâğıt ortamında düzenlenmeye devam edecektir.