e-Defter

e-Defter Nedir ?

Logo e-Defter “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanmasını ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilmesini sağlar. Logo e-Defter Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetleri işlemleri elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanını sunar.

Güvenli Kayıt

Defter kayıtlarınızı dijital ortamda güvenli bir şekilde saklayın.

Kolay Entegrasyon

e-Defter uygulamasını mevcut yazılımınıza kolayca entegre edin.

Kolay Raporlama

Uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisi ile raporlama işlemlerini kolaylaştırın.

Yasal Mevzuata Uyum

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin.

Düşük Maliyet

İşgücü, noter onayı, baskı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlayın.

Hızlı Erişim

e-Defter uygulamasına dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden ulaşarak, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

e-Defter Uygulaması Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

e-Defter Nedir?
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
e-Defter kimler için zorunludur?
421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre zorunluluk kapsamına giren mükellef grupları; 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
e-Defter uygulamasını kimler kullanabilir?
Tüzel kişi mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olmaları ve bu çerçevede Mali Mühür temin etmiş olmaları, gerçek kişi mükelleflerin 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen nitelikli elektronik sertifikaya (NES) sahip olmaları, elektronik defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması gerekmektedir.
Mali Mühür Nedir?
Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde kullanılmak üzere, tüzel kişi ve diğer kurum, kuruluş ve işletmelere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan mali mühür, Başkanlık adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir. E-fatura uygulaması için alınan mali mühür, e-defter uygulaması için de kullanılabilmektedir.
e-İmza ve mali mühür arasındaki fark nedir?
e-İmza gerçek kişiye verilmekte olup, kişinin ıslak imzasına karşılık gelmektedir. Mali mühür ise firmaya verilir, firma yetkilisi taahhüdü ile firma için oluşturulmuştur.
Zaman damgası nedir? Kullanım zorunlu mudur?
Zaman damgası, belli bir verinin belirtilen bir tarihte var olduğunu kanıtlayan araçtır. Elektronik defterlerin zaman damgalı olma zorunluluğu yoktur.
e-Defter beratı nedir?
Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosyadır.
e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim?
1 Sıra no’lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile e-Defter uygulamasının ön koşullarından olan e-Fatura kullanıcısı olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yani e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan e-Defter uygulamasından yararlanılabilir.
e-Defter uygulamasının avantajları nelerdir?
İş gücü, zaman ve onay maliyetlerinde tasarruf sağlar. Fiziki arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırır. Kağıt, toner, baskı gibi maliyetleri ortadan kaldırır. İnternet üzerinden, bulunduğunuz yerden bağımsız olarak e-Defter işlemlerinizi yönetmenize olanak sağlar. Standart raporlar, e-Defter kayıtlarının orijinal biçimi ile geleceğe taşınması ve kayıtların güvenliği, kağıt defter onaylanması için yapılan noter masrafından tasarruf, kağıt tasarrufu sayesinde çevreye katkı sağlar.
e-Defter çözümünü kullanmaya nasıl başlayabilirim?
https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ linkinden tüzel kişiler kendilerine ait mali mühür, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurusunu internet üzerinden yapabilir. Kullanıcılar elektronik fatura uygulaması için temin ettiği mali mührünü elektronik defter uygulamasına başvurmak için de kullanabilir. Bunun dışında posta yolu ile başvurular kabul edilmemektedir.
e-Defter uygulamasında neden eLogo'yu tercih etmeliyim?
Özel entegratörlük e-Defter saklama hizmetimiz uluslararası ve GİB'in standartlarında olup Türkiye'de lisans almış ve gereksinimleri yerine getirmiş ilk firmayız. Bununla birlikte; kullandığınız muhasebe programı ne olursa olsun, Logo e-Defter ile “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanmasını ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderilmesini sağlıyoruz. Logo e-Defter ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin kağıt ortamında basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetleri işlemleri elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapma imkanını sunuyoruz.